ممکن است از data binding برای پر کردن لیستی از آیتم های قابل انتخاب از یک data source مانند پایگاه داده، فایل XML یا یک اسکریپت، استفاده کنیم.
 
Data Binding
کنترل های زیر کنترل های لیستی هستند که data binding را پشتیبانی می کنند:
  • asp:RadioButtonList
  • asp:CheckBoxList
  • asp:DropDownList
  • asp:Listbox
 
عناصر قابل انتخاب در هر یک از کنترل های بالا معمولا توسط یک یا چند کنترل asp:ListItem  تعریف می شوند، مانند آنچه در زیر آمده است:

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:RadioButtonList id="countrylist" runat="server">
<asp:ListItem value="N" text="Norway" />
<asp:ListItem value="S" text="Sweden" />
<asp:ListItem value="F" text="France" />
<asp:ListItem value="I" text="Italy" />
</asp:RadioButtonList>
</form>

</body>
</html>
 
با این وجود، با استفاده از data binding ممکن است از یک منبع مجزا، مانند پایگاه داده، یک فایل XML یا یک اسکریپت برای پر کردن عناصر انتخابی استفاده کنیم.
با استفاده از یک  source، داده از HTML مجزا می گردد، و هر تغییر در آیتم ها در منبع جداگانه صورت می پذیرد. در سه آموزش آتی، در مورد نحوه اتصال داده از یک منبع داده اسکریپت شده توضیح خواهیم داد.
 
منبع:بیاموز

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بار گذاری نظرات قدیمی تر