در این بخش چگونگی ساخت یک دیتابیس را توضیح خواهیم داد


فرمانUse


MongoDB use DATABASE_NAME برای ساخت دیتابیس به کار می رود.این فرمان یک دیتابیس بانام داده شده میسازد البته اگر قبلا ساخته نشده باشد،درغیر این صورت همون دیتابیس موجود رو بر می گرداند

سینتکس یاقالب

قالب پایه استفاده از دستور use DATABASE  به شکل زیر است

use DATABASE_NAME
 
مثال:

اگر بخواهید یک دیتابیس بانام <mydb> بسازید،پس دستور به این شکل خواهد بود:

>use mydb
switched to db mydb
 
برای چک کردن درستی اجرای دستور از فرمان dbاستفاده کنید

>db
mydb
 
اگر بخواهید لیست دیتابیس ها رو چک کنید،از فرمانshow dbs استفاده کنید

>show dbs
local     0.78125GB
test      0.23012GB
 
دیتابیس ساخته شده شما در لیست نشان داده نمی شود.شما حداقل باید یک فیلد یا سند به آن اضافه کنید.

>db.movie.insert({"name":"tutorials point"})
>show dbs
local      0.78125GB
mydb       0.23012GB
test       0.23012GB
 
نام دیتابیس پیش فرض مونگو " test " است..اگر شما دیتابیسی ایجاد نکنید،مجموعه ها در دیتابیس testذخیره خواهند شد
 
ترجمه شده از سایت معروفtutorialspoint
کپی با ذکر منبع بلامانع است
 

عضویت در کانال تلگرام