مدل کردن داده


داده در mongodb دارای یک طرح در همان مجموعه است.ونیاز به داشتن همان مجموعه از فیلد ها یا ساختار ندارند،وفیلد های معمولی در اسناد مجموعه میتوانند نوع داده های مختلفی را نگه دارند

چند مورد در طراحی مدل mongodb

• مدل خود را براساس درخواست های کاربر طراحی کنید
• اگر از اشیا باهم استفاده می کنید آنها را به یک سند ترکیب کنید وگرنه می توانید آنها را ازه جدا کنید(اما مطمئن شوید که نیاز به اتصال ندارند)
• داده را کپی کنید(اما محدود)زیرا حافظه برای محاسبات کم است
• درزمان نوشتن اتصالات را انجام دهید نه هنگام خواندن
• طرح ومدل خود را برای بیشترین موارد استفاده ،بهینه کنید
• از تجمع های پیچیده در طرح خود استفاده کنید

مثال:

فرض می کنیم که مشتری یک طراحی دیتابیس برای سایت یا وبلاگش نیاز دارد وتفاوت بین RDMSو طراحی مدلMongoDB را ببیند.وبسایت نیازمندی های زیر را دارد:

• هر نوشته عنوان،توضیحات وآدرس منحصر به فرد دارد
• هر نوشته ای می تواند یک یا چند برچسب داشته باشد
• هر نوشته ای نام ناشر خودش و تعداد لایک هایش را دارد
• هر نوشته ای دارای توضیحات داده شده همراه با نام،پیغام،تاریخ داده وتعداد لایک هاست
• هر نوشته ای،می تواند هیچ یا چند توضیح داشته باشد
در مدلRDBMS،طراحی برای نیازمندی های بالا حداقل دارای سه جدول است

 
در مدلMongoDB،طراحی دارای یک مجموعه نوشته وساختار زیر است:

{
   _id: POST_ID
   title: TITLE_OF_POST,
   description: POST_DESCRIPTION,
   by: POST_BY,
   url: URL_OF_POST,
   tags: [TAG1, TAG2, TAG3],
   likes: TOTAL_LIKES,
   comments: [ 
      {
         user:'COMMENT_BY',
         message: TEXT,
         dateCreated: DATE_TIME,
         like: LIKES
      },
      {
         user:'COMMENT_BY',
         message: TEXT,
         dateCreated: DATE_TIME,
         like: LIKES
      }
   ]}
 
پس در حال نشان دادن داده،درRDBMS شما باید سه جدول را در MongoDB به هم اتصال دهید.داده فقط ازیک مجموعه نشان داده خواهد شد.
 
ترجمه شده از سایت معروفtutorialspoint
کپی با ذکر منبع بلامانع است
 

عضویت در کانال تلگرام