مزایایMongodb
 
هر دیتابیس رابطه ای یک قالب عادی دارد که تعداد جداول و ارتباط بین انها را نشان میدهد.در حالیکه در این دیتابیس موضوعی به نام رابطه وجود ندارد

مزایای Mongodbدر مقابلRDBMS
 
طرح کم:Mongodbیک دیتابیس برپایه سند است که یک مجموعه،مجموعه های مختلف ومقادیر زیادی فیلدومحتوا وحتی اندازه سند راکه میتواند نسبت به بقیه متفاوت باشد،را نگه می دارد.
ساختار یک شی بسیار واضح است

ارتباط های پیچیده وجود ندارد

قابلیت پرس وجوی عمیق:این دیتابیس از پرس وجوهای داینامیک روی سند ها بااستفاده از زبان پرس وجوی سندگرا که به اندازه زبان SQLقدرتمند است،پشتیبانی میکند

تنظیم کردن

این دیتابیس به شما در استفاده هر چه راحتتر از مقیاس کمک میکند

مکالمه/نقشه بندی اشیا برنامه ها نیاز نیست

برای ذخیره سازی داده هااز حافظه داخلی استفاده کنید زیرا دسترسی به آن بسیار اسانتر است

چرا باید ازاین دیتابیس استفاده کنیم?

حافظه سندگرا:داده ها درقالب فایلJSONذخیره میشود

 • ایندکس کردن هر خصوصیت
  پاسخگویی و همیشه در دسترس
  رونوشت گیری خودکار
  پرس وجوهای قدرتمند
  آپدیت کردن سریع
  پشتیبانی از کاربر حرفه ای
 
در کجا از این دیتابیس استفاده کنیم؟؟

 • داده های بزرگ
  دریافت و مدیریت محتوا
  موبایل و زیر ساخت های اجتماعی
  مدیریت داده های کاربر
  داده های مهم
 

عضویت در کانال تلگرام