#
 
 
برای آموزش ASP.NET MVC، یک برنامه کاربردی اینترنت ایجاد می کنیم.
قسمت هشتم: افزودن امنیت
 
امنیت برنامه MVC
در فولدر Models کلاس هایی وجود دارند که مدل برنامه را نمایش می دهد.
Visual Web Developer به صورت اتوماتیک، فایل AccountModels.cs را ایجاد می کند که حاوی مدل احراز هویت برنامه است.
AccountModels حاوی مدل های LogOnModel، ChangePasswordModel، و RegisterModel می باشد:
 
مدل Change Password
 

public class ChangePasswordModel
{

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Current password")]
public string OldPassword { get; set; }

[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2}      characters long.", MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "New password")]
public string NewPassword { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Confirm new password")]
[Compare("NewPassword", ErrorMessage = "The new password and confirmation password do not match.")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

}
 
 
مدل Logon

public class LogOnModel
{

[Required]
[Display(Name = "User name")]
public string UserName { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Password")]
public string Password { get; set; }

[Display(Name = "Remember me?")]
public bool RememberMe { get; set; }

}
 
 
مدل Register

public class RegisterModel
{

[Required]
[Display(Name = "User name")]
public string UserName { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.EmailAddress)]
[Display(Name = "Email address")]
public string Email { get; set; }

[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} characters long.", MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Password")]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Confirm password")]
[Compare("Password", ErrorMessage = "The password and confirmation password do not match.")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

}
 
 
مدل Register
 

 


public class RegisterModel
{

[Required]
[Display(Name = "User name")]
public string UserName { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.EmailAddress)]
[Display(Name = "Email address")]
public string Email { get; set; }

[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} characters long.", MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Password")]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Confirm password")]
[Compare("Password", ErrorMessage = "The password and confirmation password do not match.")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

}

سفارش پروژه برنامه نویسی

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.

بسته آماده ربات های تلگرام

عضویت در کانال تلگرام