برای آموزش ASP.NET MVC، یک برنامه کاربردی اینترنت ایجاد می کنیم.

قسمت چهارم: اضافه کردن Controller
 
 
فولدر Controllers

فولدر Controllers حاوی کلاس های controller می باشد که مسئول مدیریت ورودی کاربران و پاسخ های آن می باشد.
در MVC می بایست در انتهای نام همه Controller ها واژه "Controller" باشد.

در مثال ما، Visual Web Developer فایل های زیر را ایجاد کرده است:

Visual Web Developer یک کنترلر Home (برای صفحات Home و About) و یک کنترلر Account (برای صفحات Login): 
 
 
 
وب سرور ها در حالت عادی URL های ورودی را به فایل های روی حافظه سرور نگاشت می کنند. برای مثال درخواست URL ی مانند "http://www.beyamooz.com/default.php"، به فایل "default.php" که در دایرکتوری ریشه سرور قرار دارد نگاشت خواهد گردید.
چارچوب MVC نگاشت را به صورت دیگری انجام می دهد. در MVC، یک URL به متد نگاشت می شود. این متدها در کلاس Controller قرار دارند.
Controllerها مسئول پردازش درخواست های ورودی هستند.
Controllerها ورودی ها را پردازش می کنند، داده ها را ذخیره می کنند، و پاسخی را به سمت کلاینت ارسال می کنند.
 
Home controller
 
فایل controller در این برنامه کاربردی، HomeController.cs، دارای دو کنترل Index و About می باشد.
کدهای زیر را داخل فایل HomeController.cs کپی نمایید:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace MvcDemo.Controllers
{
public class HomeController : Controller
{
public ActionResult Index()
{return View();}

public ActionResult About()
{return View();}
}
}

Views
 
 
فایل های Index.cshtml و About.cshtml در فولدر Views هرکدام  view مربوط به متدهای ()Index و ()About در  HomeController را مشخص می کنند.
 
منبع:بیاموز
  

عضویت در کانال تلگرام