مقدمه

Arc Catalog يکی از نرمافزارهای مجموعه ی نرمافزاری Arc GIS است که قابليت مديريت دادهها، ايجاد لايه های جديد (Shapefile) ، حذف و انتقال آنها، تغيير مختصات لايه ها، تبديل انواع فرمت های Cad به فرمت های سازگار با GIS ، ايجاد پايگاه داده، ساخت توپولوژی و ساير کاربردها که به فراخور مباحث در بخشهای مطرح خواهد شد را داراست. برای دسترسی به محيط کاری Arc Catalog از مسير Start/All Program/Arc GIS ، اقدام نماييد.

با طی مراحل فوق و کليك بر روی  شاهد باز شدن پنجرهای به شکل زير خواهيد بود که اجزای تشکيل دهندهی آن عبارتند از:

با Main menu در مباحث مربوط به Arc Map آشنا شديد بدين جهت از پرداختن به اين مبحث خودداری کرده و به شرح ساير ابزارهای موجود در پنجره ی Arc Catalog خواهيم پرداخت.

 

1- آشنایی با Standard menu :

 

  Up One Level : در مواقعی که مسيرهای معرفی شده به نرم افزار را مرور میکنيد با استفاده از اين گزينه میتوانيد به مسير بالاتر برويد. مثلا اگر در درايو F/ به پوشه ی Book Layer رفته باشيد با کليك اين آيکون به درايو F/ بر میگرديد. 

 Connect to Folder : جهت معرفی مسير داده ها و اضافه کردن مسير به زير مجموعه ی Folder Connections در بخش Catalog Tree بکار میرود. (با موضوع معرفی مسير در فصل آشنايی با محيط Arc Map آشنا شده ايد).

 Disconnect Folder : با کمك اين ابزار میتوانيد مسيرهای معرفی شده ی قبلی را از بخش Folder Connections حذف کنيد. برای اين اقدام مسير را انتخاب و دکمهی مذکور را کليك نماييد.

 آيکونهای Copy, Paste و Delete به منظور کپی، جانمايی و حذف لايه ها و پوشه ها بکار میروند.

  اين چهار آيکون نيز به منظور تنظيم نحوهی نمايش فايلها و پوشه های موجود در Content List مورد استفاده قرار میگيرند.

 به منظور فراخوانی Arc Map بکار میرود.

 Catalog Tree : در مواقع خاصی که کاربر Catalog Tree را از محيط Arc Catalog حذف کرده باشد با استفاده از اين آيکون میتواند دوباره آنرا به محيط اضافه نمايد.

 Search : اين آيکون جهت فراخوانی موتور جستجوی نرم افزار بکار میرود.

 Arc Toolbox : از اين آيکون به منظور اضافه نمودن جعبه ابزار نرم افزار به محيط Arc Catalog استفاده میشود.

 Python : اين آيکون جهت فراخوانی پنجره ی برنامه نويسی Python بکار می رود.

 Model Builder : پنجرهی مدلسازی نرمافزار را فراخوانی میکند.

 

2- آشنایی با Geography menu :

اين ابزار کاملا مشابه ابزار Tools در زير مجموعهی Arc Map است که کاربردی مشابه دارد. از جمله بزرگ نمايی، کوچك نمايی جا بجايی نقشه در محيط Content List و ساير کاربردها.

  Create Thumbnail : از اين آيکون جهت ساخت تصويری کوچك به نام نقشه ی بند انگشتی، به منظور نمايش در سربرگ Contents استفاده میشود.

Catalog Tree : يکی از اجزای بسيار مهی که در محيط Arc Catalog موجود میباشد و کاربران بيشتر فعاليتهای خود را در اين بخش انجام میدهند درخت واره ی فهرست است که مسيرهای معرفی شده و اطلاعات موجود در آن مسيرها را فهرست کرده و نمايش میدهد.

Content List : اين بخش از Arc Catalog شامل سه سربرگ است که به منظور نمايش محتويات پوشه ها و لايه های انتخاب شده در Catalog Tree بکار میرود. سربرگ ها عبارتند از:

Contents : در اين سربرگ نام و نوع لايه و احيانا اگر برای لايه تصوير بند انگشتی درست کرده باشيد، تصوير مذکور نمايش میيابد.

Preview : اين سربرگ جهت پيش نمايش محتوای لايه های انتخاب شده، بکار می رود. بصورتی که با انتخاب لايه ی وکتوری و فتن به سربرگ مذکور میتوان نمايش نقشه را درست مشابه آنچه که در Data View و محيط Arc Map قابل نمايش است، مشاهده نمود.

همچنين با انتخاب گزينه ی Table از منوی پايين روندهی مقابل عبارت Preview میتوان پيش نمايش جدول توصيفی لايه را مشاهده نمود.

Description : اطلاعات توصيفی نقشه در اين سربرگ نمايش می يابد اين اطلاعات میتواند شامل نام لايه، نام و نوع فيلدها، سيستم مختصات لايه و نام نقشه بردار يا شرکت تهيه کننده باشد.

 

سفارش پروژه برنامه نویسی

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.

عضویت در کانال تلگرام