<< در این قسمت از آموزش که در سه بخش ارائه شده است به معرفی لایه های موجود در Arc Map میپردازیم >>
 
1) روشن و خاموش کردن لایه ها

برای روشن يا خاموش کردن لايه ها میتوانيد تيك موجود در کنار اسم لايه را برداشته و دوباره بگذاريد تا لايه خاموش، روشن شود.

 

2) تغییر رنگ لایه ها

به منظور تغيير رنگ لايهها میتوانيد از نماد (سمبل) زير اسم لايهها استفاده کنيد، به شکلی که؛ 1) بر روی نماد لايه مورد نظر دوبل کليك کرده و در پنجره باز شده به ترتيب: 2) بر روی دکمه مقابل گزينه fill Color کليك نموده و 3) رنگ مورد نظر را انتخاب و Ok کنيد. همچنين برای تغيير عرض رنگ و تغيير رنگ حاشيهی عوارض لايه ها میتوانيد به ترتيب از آيکونهای  و  استفاده کنيد و در نهايت Ok نماييد. 

روش دوم و راحتتری نيز برای تغيير رنگ لايهها وجود دارد و آن اينکه بر روی نماد زير نام لايه راست کليك کرده و از پنجرهی باز شده رنگ دلخواه خود را انتخاب نماييد. به منظور دسترسی به رنگهای بيشتر نيز میتوان در پنجرهی باز شده بر روی more Color کليك نمود.

تغییر اندازه نمادها

 

برای تغيير اندازه نماد لايهی مورد نظر، 1) بر روی نماد دايرهای شکل زير Ardabil State Cities دوبل کليك نماييد تا پنجره Symbol Selector باز شود؛ 2) در پنجره باز شده عدد مقابل گزينه Size را با کليك بر روی دکمه بالا و پايين رونده تغيير دهيد و يا اينکه اندازه مورد نظر را تايپ کنيد 3) در صورت تمايل به تغيير نماد لايه میتوانيد با مرور سمبلهای موجود در کادر مشخص شده سمبل مناسب و مورد نظر را انتخاب و Ok کنيد.

 

3) ذخیره یک پروژه جدید

 

برای اينکه تغييرات اعمال شده در لايههای شما ماندگار شود و با هر بار اضافه کردن لايه ها، رنگ و اندازه آنها بصورت پيش فرض و خودکار تغيير نيابد، بايد تمرين اول خود را به عنوان پروژهای جديد ذخيره کنيد. پس برای ذخيره پروژه از منوی File بر روی گزينهی …Save A Copy کليك کنيد. اما سوال اصلی اينجاست، چرا گزينهی …Save A Copy ؟

دليل انتخاب گزينه ی مذکور اين است که با گزينه ی Save فقط میتوان اسم و مسير پروژه را انتخاب کرده و پروژه را ذخيره نمود و گزينهی …Save As نيز به ما اجازه میدهد، پروژههای موجود را در مسيری متمايز و متفاوت با مسير قبلی، ذخيره کنيم. ولی با انتخاب گزينه …Save A Copy اختيارات بيشتری بدست میآوريم و در کنار ذخيره کردن پروژه می توانيم نوع ورژن آن را نيز انتخاب کرده و پروژه را ذخيره نماييم.

پس برای ذخيره پروژه به ترتيب مراحل موجود اقدام کنيد:

1) مسير ذخيره را تعيين نموده 

2) اسم مورد نظر را (Change Symbol) وارد کنيد

3) ورژن 9.3 را برای پروژهی خود انتخاب کرده 

4) Save را کليك کنيد

مواقعی هنگام فراخوانی پروژهها و يا انتقال آنها به کامپيوتری ديگر، مشکلاتی از قبيل عدم نمايش يا نامشخص بودن آدرس لايههای پروژه پيش میآيد () که برای جلوگيری از وقوع دوبارهی چنين مشکلاتی بايد در هنگام ذخيره پروژه و انتقال آنها به ساير درايوها و سيستمها اصولی را رعايت کرد ازجمله:
1) برای حل مشکل پروژه های معيوب، بعد از باز کردن پروژه به کمك آيکون، 1) با دوبل کليك بر روی نام لايه، به پنجرهی ، Properties رفته و از سربرگ Source (1 بر روی گزينهی Set Data Source کليك نماييد تا پنجرهی مربوطه بازشود.

2( در پنجره ی مذکور لايه ی مربوط به پروژه را انتخاب و Add کنيد. و در آخر امر پنجره ی Properties را Ok نماييد.

2) بعد از اتمام مراحل فوق و آماده شدن پروژه جهت ذخيره ی مجدد بايد قبل از ذخيره سازی پروژه، از منوی File گزينه ی Map Document Properties را انتخاب نماييد و در پنجرهی باز شده، گزينه ی مشخص شده را فعال کرده، Apply و Ok را کليك کنيد. در آخرين مرحله نيز آيکون  را جهت ذخيره سازی و اعمال تغييرات انجام شده کليك نماييد.

 

 3) در صورت انتقال فايلهای پروژه به سيستم يا درايو جديد، اين فايلها بايد به همراه پوشه ی حاوی لايه های مربوط به پروژه جابجا شوند تا در مواقع استفاده ی ساير کاربران خطايی رخ ندهد. (مرحله ی دوم و سوم تنظيمات را میتوان برای پروژه های جديد اعمال کرد تا چنين مشکلی رخ ندهد).

 

4) آشنایی با منوی Tools

 

 Zoon In : برای بزرگنمايی نقشه ها بکار میرود.

 Zoom Out : برای کوچك نمايی نقشه ها بکار میرود.

 Zoom Out : برای کوچك نمايی نقشه ها بکار میرود.

 Full Extent : برای بزرگنمايی (اصلی) کامل نقشه استفاده میشود، به شکلی که با کليك بر روی اين آيکون بزرگنمايی نقشه به حالت اوليه برمیگردد.

 Fixed Zoom In : برای بزرگنمايی از مرکز نقشه کاربرد دارد.

 Fixed Zoom Out : برای کوچك نمايی نقشه از مرکز کاربرد دارد.

 Go Back to Previous Extent : برای برگشت به کوچك نمايی يا بزرگنمايی قبلی استفاده میشود.

Go To Next Extent : برای بازگشت از عمل انجام شده توسط ابزار Go Back to Previous Extent استفاده میشود.

 Select Features : برای انتخاب کردن عوارض موجود در نقشه ها بکار میرود. با کليك بر روی دکمه کشويی پايين رونده پنج گزينه برای Select Features ديده میشود که اولين گزينه پرکاربردترين آنهاست. نحوه کار با اين ابزار به اين شکل است که اول ابزار را انتخاب میکنيم و بعد از تغيير شکل ماوس، چپ کليك کرده و بر روی عوارض مورد نظر میکشيم تا انتخاب شود.

 

Clear Selected Features : برای از انتخاب خارج کردن عوارض انتخاب شده میتوانيد از اين آيکون استفاده کنيد.

 Select Element : برای خنثی کردن ساير دستورات بکار میرود. از جمله برای تغيير شکل ماوس از حالت  به حالت اول خود میتواند مورد استفاده قرار گيرد.

 Identify : با انتخاب اين آيکون و کليك بر روی هر کدام از عوارض موجود در نقشه ها اطلاعات توصيفی وارد شده در جداول اطلاعات توصيفی آنها در پنجرهای به نمايش در می آيد. با راست کليك کردن بر روی نام اردبيل در پنجره Identify میتوانيم کاربردهای بيشتری از اين ابزار داشته باشيم از جمله:

چشمك زدن بر روی عارضه و شناسايی موقعيت آن، بزرگنمايی شهر اردبيل، ايجاد Hyperlink ، Book mark و ساير کاربردها.

 Hyperlink : اين گزينه برای ارتباط دادن فايلهای موجود در نقشه يا صفحات وب کاربرد دارد. نحوه کار به اين صورت است که بر روی نام اردبيل در پنجره Identify راست کليك کرده و …Add Hyperlink کليك میکنيم و در پنجره Add Hyperlink به ترتيب 1) با فشردن دکمه مربع شکل به مسير فايل مورد نظر رفته و انتخاب میکنيم، ولی 2) در صورتيکه مايليد صفحات وب را Hyperlink کنيد گزينه دوم را فعال کرده و آدرس سايت مورد نظر را وارد نموده و در نهايت Ok کنيد.

 

 

 

بعد از ايجاد هايپرلينك (فرا پيوند) با انتخاب آيکون  میتوانيد فايل يا وبسايت پيوند داده شده، را با کليك بر روی عارضه به صفحه کاری Arc Map فراخوانی کنيد.

 Html Popup : اين ابزار نيز مثل Identify عمل میکند با اين تفاوت که با انتخاب آيکون  و کليك بر روی عوارض پنجرهای جداگانه برای نمايش اطلاعات هر کدام از آنها باز میکند، در حالی که Identify اطلاعات را فقط در يك پنجره به نمايش میگذاشت.

 Measure : اين ابزار برای اندازهگيری فاصله و مساحت کاربرد دارد با کليك کردن آيکون  پنجره Measure باز میشود که شامل ابزارهايی از جمله Measure Line به شکل  که جهت اندازهگيری مسافت (فاصله) بکار میرود، ابزار Measure an Area به شکل  که جهت اندازهگيری مساحت بکار میرود و به شکل پلی گونی عمل میکند، Measure a feature که به شکل  است و جهت اندازهگيری عارضه ای خاص کاربرد دارد مثلاً شما میتوانيد برای اندازهگيری يکی از خطوط اين آيکون را انتخاب کرده و بر روی خط مورد نظر کليك کنيد تا اندازه آن در پنجره Measure به نمايش درآيد، ابزار Show Total که به شکل  است برای جمع بستن چندين اندازهگيری و يا نمايش جمع حاصل از اندازهگيری ها بکار میرود از دکمه پايين رونده مقابل آن نيز میتوان واحد اندازهگيری مورد نظر را انتخاب نموده و بر اساس آن عمل اندازهگيری را انجام داد و در آخر ابزار Clear and reset Results که به شکل  است که جهت پاک کردن اندازهگيری های انجام شده استفاده میشود و آخرين دکمه پايين رونده نيز جهت انتخاب نوع اندازهگيری کاربرد دارد.

 Find : برای جستجو بين عوارض موجود در نقشه و پيدا کردن عارضه مورد نظر کاربرد دارد. نحوه کار به اين شکل است که با کليك بر روی آيکون  پنجره مربوطه باز میشود که درون آن بايد 1) اسم عارضه ی مورد نظر را تايپ کنيد 2) دکمه Find را از پنجره کليك کرده و يا دکمه Enter را از صفحه کليد خود فشار دهيد تا 3) ابزار Find شهرستان اردبيل را پيدا کرده و نمايش دهد. بعد از اين مرحله شما میتوانيد بر روی اردبيل راست کليك کرده و عملکردهای بيشتری همچون؛ بزرگنمايی، جابجايی، ايجاد Bookmark و انتخاب عارضه را داشته باشيد.

از بخش مشخص شده ی مقابل In نيز میتوانيد لايه مورد نظر را که مايليد عمل جستجو در بين عوارض آن انجام گيرد را انتخاب کنيد.

 Find Rout : عمليات جستجو در بين عوارض را با اختيارات بيشتری انجام میدهد ولی برای استفاده از اين قابليت بايد به اينترنت دسترسی داشته باشيد تا بتوانيد سرويس مورد نظر را انتخاب کنيد، چرا که بدون انتخاب سرويس که در تصوير زير های لايت شده است ابزار کارايی چندانی نخواهد داشت.

 Go To XY : با انتخاب اين آيکون  و وارد کردن مختصات (XY) عارضه مورد نظر در پنجره باز شده و فشردن دکمه Enter ، موقعيت آن بر روی نقشه نمايش میيابد. مراحل کار به اين شکل است که؛ 1) با وارد کردن طول و عرض عارضه مورد نظر ابزارهای Go To XY فعال میشود و شما قادر به استفاده از آنها خواهيد شد. 2) با ابزار Pan To درون نقشه میتوانيد در هر مقياسی بر روی مختصات وارد شده حرکت کنيد. 3) بر روی مختصات وارد شده بزرگنمايی میکند. 4) برای چشمك زدن در محل مختصات وارد شده و مشخص کردن محل مورد نظر بکارمیرود.

5) در محل مختصات مشخص شده نقطه گذاری میکند. 6) در محل مختصات مورد نظر نقطه گذاری به همراه XY را انجام میدهد. 7) طول و عرض وارد شده را بر روی محل مورد نظر، برچسب گذاری میکند. 8) مختصات وارد شده اخير را نمايش میدهد 9) برای تعيين واحد مختصات استفاده میشود.

 Time Slider : اين ابزار برای ايجاد اسلايد زمانی برای نقشه هايی که عامل زمان در آنها اهميت دارد بکار میرود. مثلاً نقشه های هواشناسی که زمان در آنها اهميت دارد يکی از اين نقشه هاست، حتی نقشه های کيفيت مراتع، فرسايش و سطح آبهای زيرزمينی نيز میتواند در بين نقشه هايی که عامل زمان در آنها اهميت دارد، قرار گيرد. اين ابزار معمولاً غير فعال است و برای فعال کردن آن بايد به پنجره Properties رفته (با دوبل کليك بر روی نام لايه و يا راست کليك بر روی آن و انتخاب Properties میتوان پنجره مورد نظر را باز کرد) و از سربرگ Time ، گزينه ی Enable Time on This Layer را فعال کرده و تنظيمات مورد نظر را انجام دهيد تا بتوانيد اسلايدی از تغييرات

انجام شده در بازهی زمانیای که شما تعيين میکنيد را داشته باشيد. برای شروع کار 1) تيك گزينه Enable Time on this Layer را بگذاريد تا Time Slider فعال شود. 2) فيلد مورد نظر را در اين بخش انتخاب کنيد تا تغييرات

اعمال شده بر روی اين فيلد در بازه زمانی مورد نظر، ثبت شود. 3) بازه زمانی مورد نظر خودتان را انتخاب کنيد 4) منطقه زمانی مورد نظر که برای ايران (UTC +03:30(Tehran میباشد را انتخاب کرده و در نهايت Ok را کليك کنيد تا آيکون Time Slider فعال شود تا بتوانيد با کليك بر آن به پنجره آن دسترسی پيدا کنيد.

در پنجره باز شده میتوان با کليك بر روی دکمه Play تغييرات را ثبت کرد و برای ساير تنظيمات نيز میتوان از منوی Option استفاده کرد و همچنين در آخر کار می توانيد از پروسه مورد نظر بصورت فيلم خروجی بگيريد.

 Create Viewer Window : آيکونی است که پنجرهای مستقل برای نمايش نقشه با مقياس دلخواه کاربران و بدون تغيير در پنجره Data View فراهم میکند. با کليك  شکل ماوس به حالت  در می آيد که با کليك چپ و نگه داشتن آن و کشيدن بر روی منطقه ای از نقشه پنجرهای به شکل زير باز میشود که درون آن میتوانيد بصورت مستقل بدون اينکه تغيير حالتی در نقشه اصلی صورت گيرد؛ کارکردهايی همچون بزرگنمايی، کوچك نمايی، جا بجايی عوارض و ساير کارکردها را داشته باشيد. همچنين میتوانيد 1) نقشه را با مقياس دلخواه ببينيد و يا 2) پنجره را تغيير کاربری داده و به Magnifier تبديل نموده و يا ساير تنظيمات را درون آن انجام بدهيد.

سفارش پروژه برنامه نویسی

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.

عضویت در کانال تلگرام