مقدمه

Arc map يکی از زيرمجموعه های بسيار کاربردی و اساسی مجموعه نرم افزار Arc GIS for Desktop است که به ما اجازه نقشه سازی، ويرايش، نمادگذاری، تجزيه و تحليل، مديريت دادهها و خروجی گيری از دادهها و عوارض دو بعدی موجود به طرق مختلف و با اشکال متنوعی همچون نمودار، گزارش، چارت و نقشه در محيط کاری نرم افزار را میدهد.

برای دسترسی به Arc Map می توان از مسير:  Start/All Programs/Arc GIS/Arc Map 10.1

استفاده کرد. توصيه میشود برای سهولت دسترسی به نرم افزار آنرا به صفحه دسکتاپ بفرستيد.

در هنگام بالا آمدن نرمافزار Arc Map پنجره محاورهای به شکل زير باز میشود که به کاربران امکان انتخاب محيط کاری مورد نظر را میدهد.

1) با فشردن …Brows for more در زيرمنوی Existing Map پنجره Open Arc Map Document باز میشودکه در اين پنجره میتوان به مسير ذخيره پروژه های موجود رفته و آنها را به محيط Arc Map فراخوانی کرد.

2) با انتخاب My Templates از زير منوی New Maps و Ok کردن صفحه ای جديد و خالی باز میشود.
3) برای جلوگيری از باز شدن جعبه محاوره ای نرمافزار با هر بالا آمدن Arc Map میتوان تيك گزينه مشخص شده در بخش سوم را گذاشته و Ok کرد. همچنين گزينه های ديگر موجود در پنجره ی محاوره ای نيز الگوهای استاندارد اندازه صفحات برای خروجی گرفتن و طرحهای (Layout) آماده خروجی را در اختيار کاربران قرار میدهد.

محيط کاری Arc Map دارای اجزای مختلفی است که با توجه به شکل زير توضيح داده خواهد شد.

1) منوی اصلی - (Main menu) که همانند همه نرم افزارهای ديگر شرکتهای مختلف میباشد.
2) منوی استاندارد و - Tools که بصورت خودکار بعد از نصب نرم افزار به محيط کاری اضافه میشود.
3) جدول محتوا - (Table of Contents) ؛ که ليست نقشه های موجود در محيط کاری Arc Map را به نمايش میگذارد و برای کار با محتوای نقشه ها کاربرد دارد.
4) دکمه های تبديل کننده محيط کاری نرمافزار بين صفحه نمايش - (Data View) و صفحه طرح (Layout View) .
5)  Coordinate View يا نمايشگر مختصات نقشه در اين بخش است. 

6) ميانبر - Arc Catalog و موتور جستجوی نرمافزار که صفحه مربوط به هر کدام با نگه داشتن نشانگر ماوس بر روی هر کدام باز میشود در اين قسمت قرار دارند.
7) صفحه نمايش يا با نقل قول از سايت شرکت سازندهی نرم افزار - Data Frame که محيط کاری نرم افزار محسوب میشود.

 

 آشنایی با منوی استاندارد و اجزای آن

 

New : به کاربران اجازه میدهد تا صفحه کاری جديد به محيط Arc Mapاضافه کنند. (Ctrl + N)

 Open : برای فراخوانی پروژه های ذخيره شده بکار میرود. (Ctrl + O) شکل پروژه ذخيره شده

 Save : برای ذخيره تغييرات اعمال شده بکار میرود. قابل ذکر است که فايل ذخيره شده بصورت پروژه خواهد بود. (Ctrl + S)

 Print : برای پرينت گرفتن از نقشه مورد نظر و موجود در محيط Arc Map بکار میرود.

 Cut : برای بريدن عوارض انتخاب شده از محل اصلی خود به منظور انتقال بکار میرود. (Ctrl + X)

 Copy : برای کپی عوارض انتخابی استفاده میشود. (Ctrl + C)

 Paste : برای جانمايی عوارض Copy و يا Cut شده در محل دلخواه بکار میرود. (Ctrl + V)

 Delete : برای حذف کردن عارضه ی انتخاب شده بکار میرود. (Delete)

 Undo : برای صرف نظر از عمل انجام شده و برگشت به يك مرحله عقبتر بکار میرود. (Ctrl + Z)

 Redo : برای صرف نظر از عمليات انجام شده توسط ابزار Undo بکار میرود. (Ctrl + Y)

: Add Data که در واقع پر کاربردترين ابزار منوی استاندارد است به منظور اضافه کردن داده جديد به محيط کاری نرمافزار Arc Map استفاده میشود.

: Map Scale مقياس نقشه را به نمايش میگذارد که به دلخواه نيز قابل تغيير است.

: Editor Toolbar برای فراخوانی ابزار Editor که در مواقع ويرايش نقشه لازم خواهد شد بکار میرود.

: Table of Contents برای فراخوانی جدول محتوا بکار میرود. (اين آيکون زمانی کاربرد دارد که جدول محتوای موجود در سمت چپ محيط کاری Arc Map حذف شده باشد.)

: Catalog برای باز کردن پنجره Arc Catalog به منظور ايجاد فايل جديد و مديريت دادهها بکار میرود.

: Search موتور جستجوگر نرمافزار را به منظور جستجوی جامع در تمام ابعاد نرم افزار Arc GIS فراخوانی میکند. (Ctrl + F)

: Arc Toolbox جعبه ابزار نرمافزار را برای دسترسی به ابزارهای نرمافزار و انجام عملياتهای پيشرفته در محيط Arc Map ، به محيط اضافه میکند.

: Python پنجره Python را جهت کد نويسی و اعمال دستورات بصورت کد برنامه نويسی باز میکند.

و اما آخرين آيکون موجود در منوی استاندارد که Model Builder ناميده میشود پنجره Model Builder را جهت مدلسازی در محيط Arc GIS باز میکند.

 

در نسخه قبلی اين نرمافزار آيکونی (به شکل ) و بنام What This وجود داشت که با انتخاب آن و کليك بر روی هر کدام از ابزارهای موجود در محيط نرمافزار، توضيحات مختصری در مورد آن ابزار نمايش داده میشد که در نسخه 10.1 توسعه داده شده و بهبود يافته است، بطوريکه آيکون آن حذف شده و با نگه داشتن نشانگر ماوس بر روی ابزارها، اطلاعات مربوطه بصورت خودکار نمايش میيابد. همچنين برای مشاهده اطلاعات جامعتر مربوط به ابزارها بايد کليد F1 را فشار داد.

 

اضافه کردن داده جدید به محیط کاری Arc Map

 

نرم افزار Arc Map قابليت خواندن فرمت های متنوعی از جمله؛ فرمتبرداری يا وکتوری، رستری، فرمت جداول يا dbf ، Coverage و ساير فرمتها راداراست. در اين بخش دادههای فرمت وکتوری را که اصطلاحاً Shape file ناميدهمیشوند به محيط Arc Map اضافه کرده و با آنها آشنا خواهيم شد. دادههای برداری يا وکتوری در سه نوع نقطهای (Point) ، خطی (Polyline) و سطحی يا (Polygon) برای نمايش عوارض سطح زمين بکار میرود. برای اضافه کردن داده به محيط Arc Map بر روی آيکون  کليك کنيد تا پنجره Add Data باز شود.

برای دسترسی به دادههای موجود در هاردديسك کامپيوترتان بايد مسير دادهها، به نرم افزار معرفی شود. برای تعريف مسير بر روی آيکون (Connect to folder)  که در تصوير بالا مشخص شده است، کليك کنيد تا پنجرهای به شکل زير باز شود. در اين پنجره میتوانيد درايو و يا پوشهی مورد نظر را انتخاب و جهت تعريف مسير Ok کنيد.

شما نيز جهت استفاده از دادههای موجود در DVD و آشنايی با Connect To Folder ، محتويات پوشهی Book Layers را به يکی از درايوهای کامپيوتر خود کپی کرده و مسير پوشهی مورد نظر را به نرمافزار تعريف کنيد. برای شروع اضافه کردن داده با کليك بر روی آيکون  ، به مسير :/Book Layers\Ardabil State Data برويد و از بين نقشههای موجود، نقشهی Shahrestan ، Ardabil Road و Ardabil State Cities را انتخاب کرده و با فشردن دکمه Add آنها را به Data View اضافه کنيد. ضمناً برای اينکه بتوانيد هر سه داده را همزمان به محيط Arc Map اضافه کنيد بايد کليد Ctrl را پايين نگه داشته و دادهها را انتخاب نماييد و در آخر کار طبق تصوير زير عمل کنيد.

اگر به ترتيب چيدمان دادهها در Table of Contents توجه کنيد در میيابيد که لايهی سطحی يا چندضلعی در پايينترين سطح و لايهی خطی و نقطه ای به ترتيب بالاتر از آن قرار گرفته اند، دليل اين نوع چيدمان اين است که اگر لايه های سطحی بالاتر از ساير داده ها قرار گيرند به جهت پوشش سطحی که دارند باعث غير قابل رويت شدن عوارض خطی و نقطه ای میشوند. اين مسئله را میتوانيد با Drag کردن لايهی Shahrestan به بالاتر از ساير لايه ها امتحان کنيد.

سفارش پروژه برنامه نویسی

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.

عضویت در کانال تلگرام