رشته های متن با استفاده از فرمان printf می توانند فرمت شده و خروجی شوند. فرمان printf مجموعه ای از کاراکترها با عنوان format specification (مشخصات فرمت) را درک می کند. سپس این فرمان یک رشته از متن را گرفته و و آن را قالب بندی می کند، براساس مشخصات قالب تایید شده. به عنوان مثال فرض کنید که می خواهیم پنجره ی Output متنی را در ستون های مرتب نمایش دهد، مانند تصویر زیر:

اولین ستون از سمت چپ و دومین ستون از سمت راست مرتب شده اند. کد مربوط به Exam_Name و Exam_Grade مانند زیر می باشد:

   
String heading1 = "Exam_Name";
String heading2 = "Exam_Grade";

   
System.out.printf( "%-15s %15s %n", heading1, heading2);

برای به دست آوردن ستون مرتب شده از سمت چپ نیاز به یک نماد درصد، یک نماد منها، تعداد کاراکترها و سپس حرف "s" ( s کوچک) دارید. بنابراین ''%-15s'' به معنای 15 کاراکتر مرتب شده از سمت چپ می باشد.

برای به دست آوردن یک ستون مرتب شده از سمت راست همان ترتیب کاراکترها استفاده می شوند، به جز علامت منها.

برای به دست آوردن یک newline نماد %n استفاده می شود. دقت داشته باشید که کاراکترها با علامت های نقل قول دوتایی احاطه شده اند.

پس از یک کاما، متنی را تایپ می کنید که قصد قالب بندی آن را دارید. اولین کاما در کد فوق مشخصات قالب ( format specification ) را از متنی که قرار است قالب بندی شود، جدا می سازد.

در اینجا جدول هایی از گزینه های مختلف را مشاهده می کنید:

“%s” : یک رشته را با تعداد کاراکترهای مورد نیاز قالب بندی می کند.

“%15s” : رشته ای را با تعداد کاراکترهای مشخص و از سمت راست قالب بندی می کند.

“%-15s” : رشته ای را با تعداد کاراکترهای مشخص و از سمت چپ قالب بندی می کند.

اگر بخواهید اعداد را قالب بندی کنید یا می توانید از کاراکتر "d" استفاده کنید یا، برای اعداد شناور ممیزی، از کاراکتر "f".

قالب بندی اعداد صحیح:

“%d” : یک رشته را با تعداد اعداد مورد نیاز قالب بندی می کند.

“4%d” : یک رشته را با تعداد مشخصی از اعداد صحیح قالب بندی می کند. اگر اعداد صحیح کافی نباشند، سمت چپ را با فاصله ها پر می کند.

یک رشته را با تعداد مشخصی از اعداد صحیح قالب بندی می کند. اگر اعداد صحیح کافی نباشند، سمت چپ را با 0 پر خواهد کرد.

قالب بندی اعداد ممیزی شناور:

“%f” : یک رشته با تعداد اعداد مورد نیاز قالب بندی می کند. همیشه به شما 6 مکان ممیزی می دهد.

“%.2f” : یک رشته با تعداد اعداد مورد نیاز قالب بندی می کند. دو مکان ممیزی ارائه می دهد.

“%10.2f” : به دو مکان ممیزی قالب بندی می کند، اما تمام رشته 10 کاراکتر را اشغال می کند. اگر اعداد کافی وجود نداشته باشند، سپس فضاها در سمت چپ اعداد استفاده می شوند.

در اینجا مثال هایی از کدهای مربوط به String، عدد صحیح و قالب بندی ممیز شناور (floating point) را مشاهده می کنید. آنها را برای خود امتحان کنید.

مانند فوق، اما اعداد 10 مکان را با فضاهایی در سمت چپ، اشغال می کنند.

یک عدد ممیزی شناور را قالب بندی کرده و یک کاراکتر newline اضافه کنید. عدد ممیزی دارای شش مکان اعشاری خواهد بود.

درست مانند فوق، اما تنها دو قسمت اعشاری را قالب بندی خواهد کرد.

و سرانجام، در اینجا جدولی را از شروع این بخش قالب بندی مشاهده می کنید.

در اینجا نیز کد مربوط به قالب بندی فوق را مشاهده می کنید:

یک تمرین با قالب بندی داشته باشید و چگونگی به دست آوردن آن را مشاهده کنید. اگر پیغام خطا دریافت کردید، ممکن است قالب بندی نوع "s" را با قالب بندی نوع "d" اشتباه گرفته باشید.

سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.