عبارت ها می توانند به صورت مکرر در حلقه ها اجرا شوند.
 
 
حلقه های For
 
اگر نیاز دارید عبارتی را به صورت تکراری انجام دهید، باید یک حلقه اجرا نمایید.
اگر تعداد تکرار حلقه را می دانید، می توانید از حلقه For استفاده نمایید. این نوع حلقه به ویژه برای شمارش، یا شمارش معکوس کاربرد دارد.
 
مثال:

<html>
<body>
@For i=10 To 21
    @<p>Line #@i</p>
Next i
</body>
</html>
 
 
خروجی کد بالا:
Line 10
Line 11
Line 12
Line 13
Line 14
Line 15
Line 16
Line 17
Line 18
Line 19
Line 20
 
 
حلقه های For Each
 
 
اگر با یک مجموعه یا یک آرایه سر و کار دارید، اغلب می توانید از حلقه for each استفاده نمایید.
مجموعه عبارت است از گروهی از اشیاء مشابه، و حلقه for each به شما اجازه می دهد کاری را روی هر عنصر انجام دهید. حلقه for each در طول مجموعه حرکت می کند تا زمانی که خاتمه یابد.
مثال زیر در مجموعه Request.ServerVariables حرکت می کند.
مثال:

<html>
<body>
<ul>
@For Each x In Request.ServerVariables
    @<li>@x</li>
Next x
</ul>
</body>
</html>
 
 
خروجی کد بالا:

ALL_HTTP
ALL_RAW
APPL_MD_PATH
APPL_PHYSICAL_PATH
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
AUTH_USER
CERT_COOKIE
CERT_FLAGS
CERT_ISSUER
CERT_KEYSIZE
CERT_SECRETKEYSIZE
CERT_SERIALNUMBER
CERT_SERVER_ISSUER
CERT_SERVER_SUBJECT
CERT_SUBJECT
CONTENT_LENGTH
C
Jani
Hege
Kai
Jim
The number of names in Members are 4
The person at position 2 is Hege
Kai is now in position 3ONTENT_TYPE
GATEWAY_INTERFACE
HTTPS
HTTPS_KEYSIZE
HTTPS_SECRETKEYSIZE
HTTPS_SERVER_ISSUER
HTTPS_SERVER_SUBJECT
INSTANCE_ID
INSTANCE_META_PATH
LOCAL_ADDR
LOGON_USER
PATH_INFO
PATH_TRANSLATED
QUERY_STRING
REMOTE_ADDR
REMOTE_HOST
REMOTE_USER
REQUEST_METHOD
SCRIPT_NAME
SERVER_NAME
SERVER_PORT
SERVER_PORT_SECURE
SERVER_PROTOCOL
SERVER_SOFTWARE
URL
HTTP_CONNECTION
HTTP_ACCEPT
HTTP_ACCEPT_ENCODING
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
HTTP_COOKIE
HTTP_HOST
HTTP_REFERER
HTTP_USER_AGENT
HTTP_X_REAL_IP
HTTP_NOT_AKAMAI_IP
HTTP_X_FORWARDED_FOR
HTTP_X_FORWARDED_HOST
 
 
 
حلقه While
 
حلقه while یک حلقه با هدف کلی است.
یک حلقه while با کلید واژه while شروع می شود و روبروی این کلید واژه پرانتزی قرار دارد که محتوای آن شرطی است که نشان می دهد حلقه تا کی ادامه پیدا کند، و بعد از این پرانتز بلوکی از کد است که باید تکرار شود.
حلقه های while، معمولا به متغیری که برای شمارش استفاده می شوند اضافه می کنند، یا از آن می کاهند.
در مثال زیر، عملگر =+ در هر بار تکرار حلقه، مقدار یک را به متغیر i اضافه می کند.
مثال:

<html>
<body>
@Code
Dim i=0
Do While i<5
    i += 1
    @<p>Line #@i</p>
Loop
End Code
</body>
</html>
 
 
خروجی کد بالا:
 
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
 
 
آرایه ها
هنگامی که می خواهید متغیرهای مشابهی را ذخیره کنید، ولی قصد ندارید به ازای هر کدام از آن ها یک متغیر تعریف کنید، از آرایه استفاده کنید:
مثال:

@Code
Dim members As String()={"Jani","Hege","Kai","Jim"}
i=Array.IndexOf(members,"Kai")+1
len=members.Length
x=members(2-1)
end Code
<html>
<body>
<h3>Members</h3>
@For Each person In members
   @<p>@person</p>
Next person
<p>The number of names in Members are @len</p>
<p>The person at position 2 is @x</p>
<p>Kai is now in position @i</p>
</body>
</html>
 
 
خروجی کد بالا:
 
Members
Jani
Hege
Kai
Jim
The number of names in Members are 4
The person at position 2 is Hege
Kai is now in position 3

سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.