عبارت ها می توانند به صورت مکرر در حلقه ها اجرا شوند.
 
 
حلقه های For
 
 
اگر نیاز دارید تا عبارتی را به صورت تکراری انجام دهد، باید یک حلقه اجرا نمایید.
 
اگر شما تعداد تکرار حلقه را می دانید، می توانید از حلقه For استفاده نمایید. این نوع حلقه به ویژه برای شمارش، یا شمارش معکوس کاربرد دارد.
 
مثال:
 <html>
<body>
@for(var i = 10; i < 21; i++)
    {<p>Line @i</p>}
</body>
</html>
 
 
خروجی کد بالا:
 
 
 
Line 10
 
Line 11
 
Line 12
 
Line 13
 
Line 14
 
Line 15
 
Line 16
 
Line 17
 
Line 18
 
Line 19
 
Line 20
 
 
حلقه های For Each
 
 
اگر با یک مجموعه یا یک آرایه سر و کار دارید، اغلب می توانید از حلقه for each استفاده نمایید.
 
مجموعه عبارت است از گروهی از اشیاء مشابه، و حلقه for each به شما اجازه می دهد کاری را روی هر عنصر انجام دهید. حلقه for each در طول مجموعه حرکت می کند تا زمانی که خاتمه یابد.
 
مثال زیر در مجموعه Request.ServerVariables حرکت می کند.
 
مثال:
 
 
<html>
<body>
<ul>
@foreach (var x in Request.ServerVariables)
    {<li>@x</li>}
</ul>
 </body>
</html>
 
 
خروجی کد بالا:
 
 
ALL_HTTP
 
ALL_RAW
 
APPL_MD_PATH
 
APPL_PHYSICAL_PATH
 
AUTH_PASSWORD
 
AUTH_TYPE
 
AUTH_USER
 
CERT_COOKIE
 
CERT_FLAGS
 
CERT_ISSUER
 
CERT_KEYSIZE
 
CERT_SECRETKEYSIZE
 
CERT_SERIALNUMBER
 
CERT_SERVER_ISSUER
 
CERT_SERVER_SUBJECT
 
CERT_SUBJECT
 
CONTENT_LENGTH
 
CONTENT_TYPE
 
GATEWAY_INTERFACE
 
HTTPS
 
HTTPS_KEYSIZE
 
HTTPS_SECRETKEYSIZE
 
HTTPS_SERVER_ISSUER
 
HTTPS_SERVER_SUBJECT
 
INSTANCE_ID
 
INSTANCE_META_PATH
 
LOCAL_ADDR
 
LOGON_USER
 
PATH_INFO
 
PATH_TRANSLATED
 
QUERY_STRING
 
REMOTE_ADDR
 
REMOTE_HOST
 
REMOTE_USER
 
REQUEST_METHOD
 
SCRIPT_NAME
 
SERVER_NAME
 
SERVER_PORT
 
SERVER_PORT_SECURE
 
SERVER_PROTOCOL
 
SERVER_SOFTWARE
 
URL
 
HTTP_CONNECTION
 
HTTP_ACCEPT
 
HTTP_ACCEPT_ENCODING
 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
 
HTTP_COOKIE
 
HTTP_HOST
 
HTTP_REFERER
 
HTTP_USER_AGENT
 
HTTP_X_REAL_IP
 
HTTP_NOT_AKAMAI_IP
 
HTTP_X_FORWARDED_FOR
 
HTTP_X_FORWARDED_HOST
 
 
حلقه While
 
 
حلقه while یک حلقه با هدف کلی است.
 
 
یک حلقه while با کلید واژه while شروع می شود و روبه روی این کلید واژه پرانتزی قرار دارد که محتوای آن شرطی است که نشان می دهد حلقه تا کی ادامه پیدا کند، و بعد از این پرانتز بلوکی از کد است که باید تکرار شود.
 
حلقه های while، معمولا به متغیری که برای شمارش استفاده می شوند اضافه می کنند، یا از آن می کاهند.
 
در مثال زیر، عملگر =+ در هر بار تکرار حلقه، مقدار یک را به متغیر i اضافه می کند.
 
مثال:
 <html>
<body>
@{
var i = 0;
while (i < 5)
    {
    i += 1;
    <p>Line @i</p>
    }
}
</body>
</html>
 
 
خروجی کد بالا:
 
 
Line 1
 
Line 2
 
Line 3
 
Line 4
 
Line 5
 
 
آرایه ها
 
 
یک آرایه هنگامی که می خواهید متغیرهای مشابهی را ذخیره کنید، ولی قصد ندارید به ازای هر کدام از آن ها یک متغیر تعریف کنید، به کار می رود:
 
مثال:
 @{
string[] members = {"Jani", "Hege", "Kai", "Jim"};
int i = Array.IndexOf(members, "Kai")+1;
int len = members.Length;
string x = members[2-1];
}
<html>
<body>
<h3>Members</h3>
@foreach (var person in members)
{
<p>@person</p>
}
<p>The number of names in Members are @len</p>
<p>The person at position 2 is @x</p>
<p>Kai is now in position @i</p>
</body>
</html>
 
 
خروجی کد بالا:
 
 
Members
 
Jani
 
Hege
 
Kai
 
Jim
 
The number of names in Members are 4
 
The person at position 2 is Hege
 
Kai is now in position 3

سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.