کاربرد GIS در شهرداری


GIS يا سامانه‌هاي اطلاعات مكاني مخفف Geographic Information system يا GeoSpatial Information System مي‌باشد. به زبان ساده می‌توان گفت GIS مدل‌سازي زمين و عوارض آن در كامپيوتر، پيوند داده‌هاي مكاني عوارض زمين با داده‌هاي توصيفي آنها و تبديل داده‌ها به اطلاعات كاربردي جهت استفاده در برنامه‌ريزي‌هاي مديريتي می‌باشد(اطلاعات در اثر تجزيه و تحليل داده حاصل می‌شود). در GIS عمدتاً دو هدف اصلي دنبال می‌شود:
– ايجاد يك مدل مجازي از دنياي واقعي جهت انجام آناليزهاي پيچيده بر روي آن و بررسي تاثيرات احتمالي تصميمات مديريتي بر دنياي واقعي(سيستم تصميم‌گيري)
– مديريت داده‌هاي مكاني از طريق سيستم‌هاي مكانيزه در راستاي تحقق دولت الكترونيكي از منظر داده‌هاي مكاني
داده‌هاي مكاني شامل نقشه‌هاي املاك، معابر، تابلوها (ترافيكي، راهنمايي و …)، منهول(فاضلاب، گاز، مخابرات و …)، كيوسكها، مبلمان شهري و …. اطلاعات كاربردي شامل نقشه‌هاي طرح تفصيلي، شبكه معابر، مكان‌گزيني محلهاي مناسب ايجاد خدمات عمومی‌شهري (پاركينگ، پمپ بنزين، ايستگاههاي اتوبوس، تعيين مسيرهاي مناسب تاكسيراني) و ….

اولين مرحله ايجاد يك GIS موفق، تهيه داده‌هاي مكاني و بهنگام نگه‌داشتن آنها مي‌باشد. اكثر ارگانهاي ايران همچنان در اين مرحله متوقف مانده و به كندي و بدون چشم انداز قابل اجرا در حال حركت مي‌باشند. مرحله بعدي تبديل اين داده‌ها به اطلاعات كاربردي مي‌باشد و از همه مهمتر تحليل داده‌هاي مكاني در كنار داده‌هاي توصيفي.

شهرداري به دليل ماهيت كسب و كار خود شديداً به اطلاعات مكاني وابسته است. از نظر داده مكاني سطح شهر به مانند پازلي است مركب از املاك و معابر. در كشورهاي توسعه يافته ابتدا قطعات پازل را مي‌سازند، سپس اقدام به چيدن آنها مي‌كنند. در كشورهاي جهان سوم، از ابتدا قطعات موجود را مي‌چينند، و ليكن اين قطعات پويا بوده و مرتب تغيير شكل مي‌دهند تا به مرور پازل اصلي شكل می‌گيرد (طرح تفصيلي شهر)، لذا تا زمانيكه داده و به روزرساني آن در دستور كار باشد، شكل‌گيري GIS دور از انتظار است و نمي‌توان مرحله بعدي GIS كه تبديل داده به اطلاعات كاربردي مي‌باشد را به معناي واقعي شروع نمود. لذا حركت GIS در شهرداري ها با كندي پيش مي‌رود. البته در سالهاي اخير اين حركت شتاب خوبي گرفته است. در حقیقت GIS بعنوان يك تكنولوژي پشتيبان كننده و بعنوان يكي از زيرساختهاي بنيادي شهرداري شناخته شده است.

بعضی از فعالیتهایی که می‌توان با استفاده از GIS در شهرداریها انجام داد:


– تهيه نقشه‌هاي 1:2000 شهري در محیط GIS
– انتقال طرح هاي تفصيلي روي پلات نقشه هاي 1:2000 در محیط GIS
– الحاق كدهاي نوسازي به نقشه‌ها
– استخراج بلوكهاي گردشي براي اطلاعات معابر مورد نياز معاونت خدمات شهري (معاونت خدمات شهری شهرداری جهت نظارت و واگذاری قراردادهای خدمات شهری به پيمانکاران نيازمند آمار مرتبط با مساحت، عرض و طول معابر به تفکيک کل شهر، منطقه و هر معبر می‌باشد.).
– تهيه پوسته و محور معابر با هدف رفع نيازهای خدمات شهری، شناسايي و کدگذاری معابر بی نام در نقشه‌ها، استخراج و بروزرسانی بلوکهای گردشی، طبقه‌بندی نقشه راههای شهری، شناسائي نوع پوشش معابر (خاکی و آسفالت)
– تهيه سيستم GIS املاك و مستغلات شهرداري جهت استفاده در مديريت آزادسازي
– سازمان آتش نشاني
– سيستم GIS كميسيون تقويم املاك
– سيستم AVL اتوبوسراني : نمايشOnline و Offline ناوگان فعال در خطوط شركت واحد اتوبوسراني و خودروهای گشت بازرسي در مركز مديريت اين سيستم. سيستم نمايشگر ايستگاه اتوبوس جهت اطلاع‌رساني به مسافريني كه داخل ايستگاه اتوبوس هستند. مشخص مي شود نزديكترين اتوبوسها به ايستگاه، با چه تعداد مسافر و در چند ايستگاه قبل مي‌باشد. اطلاع‌رساني به كاربران و همچنين سيستم موجود در مركز كنترل ترافيك شهرداري
– ايجاد پايگاه اطلاعات مكاني پايه شهرداري (GeoDB)

کاریرد GIS در کشاورزی


سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (Geographic information systems) پايگاههاي اطلاعاتي رايانه اي تخصصي و ويژه اي هستند كه حاوي مختصات جغرافيايي و شناسنامه مكاني اطلاعات مربوطه بوده كه جهت دريافت، ذخيره سازي و ساخت و پرداخت اطلاعات و ارائه نتايج آنها به صورتهاي متفاوت مانند نقشه، گراف و روند نما طراحي شده است.
تعاريف بسيار زيادي از GIS ارائه گرديده است كه ساده ترين وجامع ترين تعريف عبارت است از (سيستم هايي رايانه اي كه قادر به نگهداري و پردازش اطلاعات سطح زمين (اطلاعات نقشه) مي باشند).
دو نوع سيستم اطلاعات جغرافيايي وجود دارد:
1- دستي
2- اتوماتيك.
سيستم GIS دستي در گذشته نيز مورد استفاده قرار مي گرفته است. در اين روش با قرار دادن دو يا حداكثر سه نقشه موضوعي به عنوان مثال نقشه ناهمواريها، نقشه انواع خاك و نقشه پوشش گياهي بر روي يكديگر و با استفاده از ميز روشن اثرات متفاوت اين سه عامل را با همديگر بررسي و در نتيجه فرسايش خاك محاسبه مي شده است. كه اين سيستم معايبي را به همراه داشت. ولي با استفاده از سيستم GIS اتوماتيك بسياري از مشكلات GIS دستي از بين رفته و محدوديتي در تركيب و تلفيق لايه هاي متفاوت به استثناي حافظه رايانه نمي توان قائل شد.
GIS از سه جزء بوجود آمده است
1- سخت افزارها
2- نرم افزارها
3- اطلاعات.

كاربرد GIS در زراعتهايي مانند Site-specific farming) SSF) است.


واژه SSF كه امروزه به طور فزآينده اي مورد بحث مجامع علمي و مورد توجه سرشناس ترين پژوهشگران و دانشمندان علوم و مهندسي كشاورزي و همچنين كشاورزان پيشرو در كشورهاي پيشرفته جهان قرار گرفته است، مديريتي جديد از تخصيص نهاده ها در توليد محصولات زراعي مي باشد كه با به كارگيري سيستم هاي ناوبري ماهواره اي، سخت افزارها، نرم افزارهاي رايانه اي، مديريت نهاده هاي توليد بر اساس ويژگي ها، نيازها و پتانسيل مكاني نقاط مختلف مزرعه با هدف كاهش ضايعات، افزايش درآمد و حفظ محيط زيست اجرا مي گردد.
ابداع و توسعه فن آوري و ابزار تشخيص، سنجش و پردازش تغييرات مكاني ويژگي هاي كمي و كيفي خاك و محصول به كمك سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني Global Navigation Satellite Systems (GNSS) نظير سيستم آمريكايي مكان يابي جهاني Global Positioning System (GPS)، سيستم روسي ماهواره اي ناوبري جهاني (GLONASS)، ماهواره فرانسوي Spot و يا ماهواره آمريكايي Landsat مجموعه اي توانمند از ابزار و روشهاي مديريت جديدي به نام SSF را فراهم نموده است كه به كشاورز اجازه مي دهد تا تغييرات درون مزرعه اي را سنجش و تحليل نموده و تخصيص نهاده ها را متناسب با استعداد و نياز مختلف مزرعه بهينه سازد. GPS,GIS و Remote sensing تكنولوژيهايي هستند كه به سرعت در حال پيشرفت هستند و هر چه پيشرفت آنها زيادتر شود هزينه ها را در كشاورزي كمتر مي كنند كه باعث مي شود هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ زيست محيطي براي كشاورز مفيد باشد.

کاربرد GIS در بانکداری


موفقیت بانک‌ها در بازار رقابتی امروزی بستگی به رویکرد مدیریت داده‌ها و مدیریت ارتباط با مشتری دارد. بانک‌ها، دنیای اطلاعات مربوط به مشتریان را مدیریت می‌کنند. لذا بانک‌ها می‌توانند با اضافه کردن یک مولفه به نام« مکان» به پایگاه داده خود، مزایای بی‌شماری را در بسیاری از زمینه‌ها کسب کنند و برنامه‌ریزی در ترکیب با مدلسازی جغرافیایی مزایای ملموسی را برای بانک‌ها در پی خواهد داشت. چگونه GIS می‌تواند به نفع بانک‌ها باشد؟
GIS با فراهم آوردن پشتیبانی در تصمیم گیری و برنامه‌ریزی استراتژیک در زمینه‌های مختلف به بانک‌ها کمک می‌کند:
1. تحلیل بازار
2. تحلیل مشتریان
3. تحلیل رقبا
4. بازاریابی متمرکز
5. برنامه‌ریزی توسعه کسب و کار
6. مکان یابی شعب/ خودپردازهای جدید
7. نظارت بر عملکرد شعب
8. پشتیبانی تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی استراتژیک
9. مدیریت دارایی‌های بانک
10. خدمات بانکداری خرد
11. نظارت مستمر بر وضعیت پول نقد دستگاه خودپرداز
12. مدیریت ناوگان پول‌رسانی

وب جی آی اس WebGIS


با پیشرفت شگرف علوم گوناگون و اتصال این علوم به جوامع بشری با پیچیدگی و حجم بالایی از اطلاعات مواجه هستیم که GISیکی از راه حل های آسان سازی این پیچیدگی ها می باشد . یکپارچه سازی این داده ها و در دسترس قرار دادن آن ها برای اقشار مختلف جامعه نیازمند تکنولوژی جدیدی است با نام WebGIS.است این تکنولوژی به ما اجازه دسترسی به منابع عظیمی از داده های مکانی و توصیفی را در کمترین زمان با کمترین هزینه و در هر مکانی برآورده می سازد . قصد داریم روش جامعی برای پیاده سازی این پروژه ارایه شود که قابل گسترش برای هر منطقه – شهر – استان – کشور و مناطق وسیع تری باشد .با تعویض تکنولوژی جی آی اس از کلاینت به سرور می توان از تمام امکاناتی که وب در اختیار ما قرار می دهد در راستای گسترش و رفع معایب جی آی اس محلی استفاده نماییم .
الف – یکپارچه سازی اطلاعات تمام مراکز و جمع آوری آن در یک پایگاه اطلاعاتی مرجع
ب – امکان ایجاد حق دسترسی های مختلف بر روی پایگاه اطلاعاتی مرجع نسبت به نیاز مراکز و اشخاص
ج – امکان مدیریت – بروز رسانی و ایجاد تغییرات در پایگاه اطلاعاتی مرجع به صورت سریع و آسان و قابل انعکاس برای تمام استفاده کنندگان
د – در دسترس بودن اطلاعات از هر جای دلخواه با توجه به وسایلی که قابلیت در یافت اطلاعات از طریق وب را داشته باشند از قبیل : کامپیوترهای شخصی – لپ تاپ – پی دی آ – موبایل و …

نقش و کاربرد موبایل GIS‌ در صنعت خودرو سازی


تکنولوژی جدید موبایل GIS دارای بیشترین سرعت رشد در GIS می‌باشد. مزایای بهره‌مندی از GIS امروزه در تمامی سازمانها و مؤسسات مختلف بویژه در صنعت خودرو شناخته شده‌است. یکی از کاربردهای موبایل GIS ، سیستم ناوبری (Navigation) با برخورداری از قابلیت‌های وسیع است. این قابلیت‌ها از ساده‌ترین آن که قابلیت مرور نقشه توسط استفاده‌کننده سیستم ناوبری بمنظور دیدن مکان واقعی قرارگیری در نقشه می‌باشد آغاز شده و تا سیستم مسیریابی هوشمند توسعه می‌یابد. در سیستم مسیریابی هوشمند موبایل GIS استفاده کننده را برای یافتن بهترین و سریعترین مسیر بمنظور دستیابی به مقصد مورد نظر راهنمایی می‌نماید. مسیریابی با بهره‌گیری از GIS بر مبنای داده‌های مکان محور در حال هرچه عمومی‌تر شدن در صنعت خودرو است. در سیستم مسیریابی، موبایل GIS مسیر بهینه را برای سرویس‌دهی‌های متعدد طراحی کرده و کوتاهترین مسیر را بصورت دینامیک در هر لحظه معرفی می‌نماید. سیستمهای مسیریابی برای مقاصد مختلفی چون پیدا کردن نزدیکترین مکان، یافتن کوتاهترین مسیر، معین نمودن سریعترین مسیر و طراحی سفر بهینه با مشخص کردن مسیر به مقاصد مختلف بکار می‌رود.

 


منبع : mft.info

سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.