سیستم مربوط به  تسهيلات  وام اشتغال صندوق مهر رضا
 

 


  این سامانه به دنبال اجرای طرح اعطای تسهیلات وام اشتغال صندوق مهر امام رضا به منظور مکانیزاسیون فرم های اعطای تسهیلات طراحی و اجرا شد.در این سامانه ضمن نگهداری اطلاعات وام گیرنده ها ،ضامنین ،نوع و مقدار تسهیلات،نحوه باز پرداخت وام ،نحوه پرداخت به مشتریان ،بانک و شعبه ارجاع داده شده ،امکان تهیه گزارشات متنوع مدیریتی گنجانده شده است.  

تصاویری از محیط نرم افزار

 

 

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

                                                                                                                            

                                                                                                                    

                 


جهت سفارش نرم افزار اینجا کلیک کنید.