سیستم ثبت و بایگانی اطلاعات ایمنی ساختمان

این سیستم مخصوص سازمانهای آتش نشانی  کشور بوده که جهت ثبت مشخصات ساختمان ، تجهیزات ایمنی ، بایگانی دیجیتال برای نقشه معماری ساختمان ، ثبت دستورالعمل های مربوط به بازدید ساختمان،فیش های عوارض آتش نشانی و چک های دریافتی می باشد. از دیگرویژگی های این نرم افزار دسترسی سریع به اطلاعات ایمنی ساختمانها و اخذ گزارشات چاپی و نموداری می باشد.

 

اهم مشخصات عملیاتی:

کاربر با استفاده از این نرم افزار ،قادر به انجام عملیات زیر خواهد بود:

 •     تشکیل پرونده برای هرمالک ساختمان
 •     ثبت مشخصات ساختمان
 •     بایگانی دیجیتال نقشه های ساختمان
 •     صدور فیش عوارض آتش نشانی
 •     ثبت و بایگانی فیش های بانکی
 •     ثبت چک های دریافتی
 •     ثبت چک لیست اجرایی موارد ایمنی وآتش نشانی برای ساختمان های زیر 5 سقف (دستور العمل شماره یک )
 •     ثبت چک لیست اجرایی موارد ایمنی وآتش نشانی برای ساختمان های بالای 5 سقف (دستور العمل شماره دو )
 •     ثبت امکانات اطفایی حریق
 •     امکان گزارش گیری ترکیبی از پرونده ها
 •     گزارش گیری نموداری از چک لیست های اجرایی
 •     گزارش گیری ترکیبی از چک لیست اجرایی
 •     گزارش گیری نموداری از نوع کاربری ساختمان
 •     گزارش گیری از امکانات اطفایی
   
تصاویری از محیط برنامه

جهت سفارش طراحی سایت شما میتوانید از اینجا اقدام نمایید.


سایر نرم افزارهای شهرداری

سیستم عوارض خودرویی

سامانه 137

سامانه جامع تاکسیرانی


جهت سفارش نرم افزار اینجا کلیک کنید.