معرفی:

ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻮدن و از ﻃﺮﻓﯽ وﺳﻌﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺨــﺼﻮﺻﺎ ، ﺧــﺴﺎرات ﻣــﺎﻟﯽ ﻓﺮاواﻧــﯽ در اﻏﻠــﺐ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ مخصوصا در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ می شوند. اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻋﻼوه بر اینکه ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺴﺒﺐ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و  ناهنجاری های اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺪﯾﺪه اي ﺑﻮده است بروز چنین سوانحی معمولاً به همراه پوشش خبری همزمان باعث متاثر شدن همه اقشار مردم از دولتمردان تا مردم عادی می شوند. به همین دلیل با افزایش آگاهی و عکس العمل مردم نسبت به سوانح طبیعی، انگیزه های مقدماتی جهت کمک به آسیب دیدگان و توجه به ابزار کاهش آسیب پذیری فراهم می شود. این سامانه به منظور ثبت و محاسبه و مدیریت این خسارات طراحی و پیاده سازی شده است

 

اصطلاحات خاص:

ثبت خسارت: بعد از اینکه حادثه ای اتفاق افتاد و در سامانه حوادث ثبت شد، می بایست خسارات ناشی از آن در سامانه خسارات ثبت شود.
پرونده خسارات: پرونده ای شامل چندین خسارت ثبت شده که توسط کارشناس استان انتخاب ارجاع داده می شود.
کارتابل خسارات: شامل لیست تمامی پرونده های ارجاع داده شده بین تمام کاربران می باشد.
خسارت های ارسال شده: شامل لیست تمامی خسارت های ارسال شده توسط کاربر به دیگر کابران می باشد.
خسارت های تایید شده: شامل لیست خساراتی می باشد که کاربر استان به معاون سازمان  ارسال کرده و معاون سازمان آنها را تایید کرده است.

سناریو برای ثبت خسارت:

بعد از ورود به سامانه اطلاعاتی سما، کاربر می تواند اطلاعات حادثه را که اتفاق افتاده است ، ثبت کند.
و بعد از ثبت حادثه، می بایست خسارات مربوط به آن (در صورت داشتن خسارت) ثبت شود.
بدین منظور کاربر می تواند از زیر منوی سامانه خسارات، گزینه ثبت خسارات را انتخاب کند.
سیستم لیستی از حوادث اخیر را به کاربر نمایش می دهد (کاربر می تواند تعداد سطرهای بیشتر یعنی تعداد حوادث بیشتری را برای نمایش انتخاب کند).
بعد از مشاهده لیست برای ثبت خسارت، کاربر گزینه نمایش فرم های خسارت را برای سطر مورد نظر انتخاب می کند.
سیستم اطلاعات تخصصی، عمومی و خسارات اولیه را به کاربر نمایش می دهد.
از این زیر منو کاربر می تواند عملیاتی را انجام دهد که عبارتند از:
گزارش گیری، تایید فرم ها، مشاهده فرم های 15 گانه و ثبت نظر دستگاه اجرایی
توضیح هر یک از این عملیات به شرح ذیل می باشد:
گزارش گیری: برای گرفتن انواع مختلف گزارش ها، کاربر از زیر منوی ثبت خسارات و انتخاب گزینه نمایش فرم های اطلاعاتی و در قسمت گزارش ثانویه یکی از فرم های الف تا ج را انتخاب می کند.
هر یک از این فرم ها، شامل اطلاعات تفاوتی می باشند که با توجه به نیاز کاربر انتخاب می شوند.
فرم های 13 گانه: شامل 13 فرم است که نظر دستگاه اجرایی را در مورد خسارات وارد شده به  مکان های مختلفی مانند مدارس، راه ها و معابر شهری، ساختمان های دولتی و غیره را ثبت می کنند.
تایید فرم ها: بعد از تکمیل همه یا چند فرم از فرم های 13 گانه کاربر می تواند آن ها را تایید نهایی کند.
بعد از این عملیات برای حادثه مورد نظر در لیست حوادث، عبارت تایید نهایی در انتهای سطر مربوط به آن درج می شود.
هر پرونده بعد از تایید در لیست خسارات تایید شده که زیر منوی سامانه خسارات است، قرار می گیرد.

سناریو برای ثبت پرونده خسارات:

کاربر برای ثبت پرونده،  از زیر منوی سامانه خسارات گزینه پرونده خسارات را انتخاب می کند.
سیستم فیلدهایی را برای مشخص کردن نام استان،  و نوع حادثه و بازه زمانی معین به کاربر نمایش می دهد.
بعد از تکمیل این فیلدها، کاربر حوادثی را که در این بازه زمانی اتفاق افتاده است مشاهده می کند.
کاربر می تواند با انتخاب چند حادثه آنها را در قالب یک پرونده تجمیع کرده و به معاون سازمان یا دیگر کاربران ارجاع دهد.
بدین منظور بعد از ایجاد پرونده گزینه ثبت و ارجاع را انتخاب می کند.
سناریو برای کارتابل خسارات:
کارتابل خسارات شامل تمامی خسارات ارجاع شده بین کابران است.
هر کاربر می تواند لیستی از پرونده های ارجاع شده را از کارتابل خود مشاهده نماید.
با انتخاب گزینه حذف، در هر سطر پرونده مربوطه حذف می شود.
کاربر می تواند با انتخاب گزینه مشاهده، جزئیات پرونده و لیست حوادث آن و همچنین
 جزئیات هر حادثه را مشاهده نماید.
و با انتخاب گزینه سوابق سیستم لیست  سوابق ارجاع و علت آن را به کاربر نمایش می دهد.

سناریو برای ارسال خسارات:

در قسمت پرونده خسارات کاربر بعد از ایجاد پرونده ، می تواند آن را به معاون سازمان  و یا کاربران دیگر ارسال کند.
زیر منوی خسارت های ارسال شده شامل لیست تمامی خسارات های ارسال شده به کاربران دیگر است.

 

 

 


جهت سفارش نرم افزار اینجا کلیک کنید.


نظرات (0)

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

Posting comment as a guest.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

سفارش پروژه برنامه نویسی

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802197 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.

بسته آماده ربات های تلگرام

عضویت در کانال تلگرام