سيستم اطلاع رساني وخدمات رساني به ارباب رجوع

بحث طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است، که امروزه در دستگاههای دولتی مطرح است. در واقع، طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از هفت برنامه تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در حال اجراست.

اين نرم افزار با درنظر گرفتن آخرين استانداردها و بخش نامه هاي وزارت کشور در جهت اطلاع رساني و خدمات رساني به ارباب رجوع سازمانها طراحي شده است.

این سامانه قابلیت تغییر و هماهنگ شدن با در خواست شما را می باشد.

مشخصات ظاهری محصول

 • ظاهري بسيار جذاب
 • بسيار کم حجم
 • سه مدل چوبي و فولادي و آلومينيومي به تناسب کاربرد
 • متناسب با استانداردهاي جهاني از نظر فني
 • متناسب با استانداردهاي جهاني از نظر ابعاد

کاربرد محصول در طرح تکريم ارباب رجوع

با توجه به مصوبه طرح تکريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري کليه وزارتخانه، موسسات ، شرکت هاي دولتي و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، بانکها، شهرداريها ، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي کنند .
واحدهاي اجرايي موظفند هنگام ورود ارباب رجوع ، برگ نظر سنجي در اختيار وي قرار دهند و ارباب رجوع را در خصوص نحوه گردش کار، همچنين تطبيق يا عدم تطبييق آن با اطلاعات اعلام شده قبلي و رفتار متصديان انجام کار جويا شوند.
لذا در راستاي تحقق دولت الکترونيک مرکز تخصصي کامپيوتر آس اقدام به اتوماسيون سيستم نظر سنجي از مردم در راستاي طرح تکريم نموده است.
لذا طبق چنين سيستمي ارباب رجوع هنگام ورود يا خروج از تشکيلات برروي کيوسک اطلاع رساني نظرات خود را منعکس مي کند و به عنوان آخرين فردي که نظرش را داده نمودار و تجزيه و تحليل آن را ملاحظه مي کند و از آن طرف سيستم براي آن سازمان و يا تشکيلات گزارش گيري ماهيانه و سالانه و طبق دستور العمل نحوه تشويق و تنبيه کارکنان موضوع مواد 8 تا 12 طرح تکريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري نتيجه گيري مي کند و آماري دقيق و جامع در اختيار آن سازمان يا تشکيلات مي گذارد.

 

مشخصات کاربردي محصول

 • پاسخگوئي آسان و سريع به ارباب رجوع
 • پاسخگوئي به ارباب رجوع بدون استفاده از نيروي انساني
 • کاهش ازدحام در واحدهاي مختلف
 • امکان بهره برداري از database  موجود در مراکز

مزاياي اجراي پروژه

 • مديريت متمرکز در توليد و طبقه بندي اطلاعات
 • جامعيت جستجو اطلاعات
 • سرعت در جستجوي اطلاعات
 • مديريت متمرکز در گردش اطلاعات بدون نيازبه نامه نگاري
 • حفاظت مطلوب اطلاعات
 • نگهداري آسان اطلاعات

ضرورت اجراي پروژه

 • خدمت قابل ارايه به مردم ، شفاف و مراحل انجام آن مشخص ، زما نمند وبا تضمين سطح کيفيت مطلوب طراحي و به اطلاع آنان رسانده شود .
 • اصل در نظام اداري کشور ، جلب رضايت شهروندان و ارباب رجوع است. در موارد تضاد منافع ، جلب و رعايت منفعت مردم ملاک عمل است . دستگاه هاي اجرايي خدمتگزار و پاسخگوبه مردم هستند و در قبال خسارت احتمالي وارده به مردم ، مسئول و جبران کننده مي باشند.
 • تداوم خدمت و ارتقاي کارکنان دولت ، منوط به رضايت مندي مردم و ارباب رجوع است.  مقررات استخدامي کارکنان دولت بر اساس اين راهبرد ، اصلاح و باز نگري شود.
 •  در انجام خدمات ، اصل براعتماد به مردم است. در موارد تخلف ، با قاطعيت رفتار و برخورد شود.
 • ارايه خدمات دولتي به مردم نبايد در گرو يکديگر قرارگيرد. دستگاه هاي دولتي انجام وظايف را به تحقق وظايف ديگر دستگا ه ها ، موکول ننمايند.

اهداف طرح تکريم و رضايت ارباب رجوع در نظام اداري

 •  اطلاع رساني مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رساني ازطريق کيوسک اطلاع رساني ، کتاب راهنما ، تابلو اعلانات و...
 • بازنگري و اصلاح ومهندسي مجدد روش هاي انجام کاربه منظور ايجاد سهولت وافزايش سرعت و دقت در خدمت رساني به مردم .
 • تدوين منشور اخلاقي سازمان ، به منظور ايجاد برخورد مشتاقانه و مناسب ارباب رجوع
 • ايجاد سازو کارهاي لازم ، به منظور تشويق کارکناني که موجب رضايت خدمت گيرندگان مي شوند و برخورد با کارکنان خطاکار
 • نظرسنجي از مردم درباره رضايت آنان از کيفيت خدمت رساني دستگا ه هاي دولتي

اهداف پروژه

الف) گسترش فرهنگ اطلاع رسانی
ب) ارائه خدمات بهتر (تکريم ارباب رجوع )
يکي ازهدفهاي اصلي هر سازمان جلب رضايت مشتريان و خدمات گيرندگان از طريق ارايه خدمات با کيفيت مطلوب است.
در نظريه هاي نوين مديريت توجه به اصل مشتري مداري و جلب رضايت متقاضيان خدمات به عنوان يکي از جهت گيريهاي اصلي تلقي مي شود ، در نظام اداري و اجرايي نيز رضايت مردم از خدمات دستگاههاي دولتي يکي از شاخصهاي اصلي سنجش کارآمدي و رشد و توسعه مي باشد و مولفه هايي از قبيل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان،  چگونگي رفتار و برخورد با خدمت گيرندگان و مراجعين دستگاه هاي دولتي مي شوند .
چگونگي رفتار با مراجعان و برخورد با آنان را نيز بايد به نکته هاي پيشگفته اضافه کرد که بعضا به صورت رفتار نامناسب وغير محترمانه نمايان مي شود و علي رغم تاکيد ارزش هاي مذهبي،  به اين امر توجه کمتري شده است ، همچنين، محيط و فضاي اداري خدمت دهي به مراجعان مطلوب و مناسب نيست .

روندکاری سامانه

کاربران می توانند وارد سامانه شوند و نظرات خود را در سامانه ثبت کنند و کد پیگیری دریافت کنند. مدیران نیز می توانند وارد قسمت مدیریت شوند و لیست تمام نظرات را مشاهده کنند و به آنها پاسخ دهند. کاربران نیز می توانند از طریق کد پیگیری جواب خود را دریافت کنند. فیلدهایی که کاربران برای ثبت نظر پر میکنند به ترتیب زیر می باشد:

آیااطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف ودقیق برای انجام اقدامات مورد نیازدرخواست به شماارائه شده است؟    

نحوه ی برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

نام افردی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟    

نام فرد یا افرادیکه برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟

آیاخدمت مورد نظرشمادرموعدمقررانجام شده است؟    

جهت انجام کارتاکنون چند بارمراجعه نموده ایددرصورت تکرارمراجعه وعلت آن را ذکرفرمایید؟

چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفاًآن را مرقوم فرمایید؟

و ...

سامانه طرح تکریم ارباب رجوع شامل زیر سیستم های زیر می باشد:

 • زیرسیستم سازمانی: شامل چارت سازماني ، مشاهده و تعريف اتاقها ، راهنماي طبقات ، قوانين و بخشنامه ها ، تقويم کاري و   ...
 • زير سيستم   Workin timing  ، Work Flow مشاهده فرآيندهاي سازمان توسط ارباب رجوع ، مشاهده اتاق مربوط به مسئول مربوطه و اخذ نوبت درصورت لزوم
 • زيرسيستم نوبت دهي : نوبت گيري براي کارهاي تعريف شده سازمان
 • زير سيستم اطلاعات سازمان: مشاهده اطلاعات و اخبار به روز سازمان، سئوالات و پاسخها، گالري عکس و فيلم و ...
 • زيرسيستم پيغام : ارسال پيغام توسط ارباب رجوع از طريق Mail داخلي

شناسنامه سامانه زبان برنامه نویسی: php نوع دیتابیس : mysql قابلیت ریسپانسیو : دارد پلتفرم سیستم :تحت وب

بیان یک تجربه موفق

این سامانه در ده ها سازمان و اداره راه اندازی شده است برخی از این ادارات عبارت اند از:

 • سازمان جهاد کشاورزی
 • ده ها شهرداری، بخشداری و شورای شهر
 • شرکت آب و فاضلاب روستایی
 • اداره کل بهزیستی
 • اداره کل راه و شهرسازی
 • و ...

   


جهت سفارش نرم افزار اینجا کلیک کنید.