سيستم اظهار نامه گمرکی

این سیستم جهت مکانیزاسیون اظهارنامه های گمرکی طراحی و اجرا شده به طوری که کلیه خدمات به صورت الکترونیکی ارائه می شود.  


جهت سفارش نرم افزار اینجا کلیک کنید.