نرم افزار جامع بسیج

نرم افزار بسيج با قابلیت تعریف پایگاه ها و حوزه ها، پیکربندی سازمان ها , ناحیه ها و ارگان ها، ثبت سوابق بسیجیان در رده های مقاومت بسیج .تبدیل اطلاعات از سایر نرم افزار های بسیجیان، تولید خودکار نرم افزار برای یک ارگان - حوزه و یا پایگاه توسط مدیریت، پشتیبان گیری و بازگردانی اطلاعات و همچنین مدیریت و گزارشگیری از اطلاعات بسیجیان طراحی و پیاده سازی شده است. این نرم افزار قابل استفاده در كليه دفاتر بسيج ادارت و سازمانها می باشد.


 

 

 

 

 

 

 

 


جهت سفارش نرم افزار اینجا کلیک کنید.